De Haudenosaunee boodschap van vrede

Een Iroquois perspectief op de wereld

Gepresenteerd door Mohawk Elder Sakokwenionkwas (Tom Porter)

Europese tour 3 mei – 14 juni 2019  Nederland 9-14 juni 2019

Waar en wanneer

Zondag 9 Juni 13.00-18.00 uur
Traditioneel ontvangst  van Tom Porter  door het Allufuru volk in Nederland.
Locatie: Kerkgebouw Reheboth GNPRMS Schapekamp 28, 8431 JK Oosterwolde
nusaalifuru.org »

Maandag 10 juni Roden (Drente)
Tentative 

Dinsdag 11 juni
2-3.30pm there is an action by Extinction Rebellion NL in The Hague
Facebook »

Woensdag 12 juni 20:00 uur
Tom Porter vertelt over zijn volk, hun geloof en beantwoord alle vragen die u heeft over onze toekomst vanuit zijn visie en “belief”.
Samenkomst bij Hodenpijl
Rijksstraatweg 20-22,
2636 AX Schipluiden
Website »

Donderdag 13 juni 20:00 uur
Pakhuis de Zwijger 
Amsterdam
Website » 

“Sakokwenionkwas” (The One Who Wins) is een bijzondere Native American. Hij  bezoekt Nederland met zijn oproep tot zorg voor de aarde en alles wat leeft. Onlangs bleek uit een VN rapport dat er de komende 10 jaar miljoenen natuurlijke plant- en dierensoorten verloren kunnen gaan. Om dit te voorkomen zullen we anders moeten gaan leven. Ook het lot van vele inheemse volkeren in de wereld komt aan een zijde draadje te hangen. Terwijl het juist deze gemeenschappen zijn die in harmonie leven met de natuur. Het Westen kan nog veel van hen leren.

De auteur van onder meer “Our Ways” en “And Grandma said”

Tom Porter ( Sakokwenionkwas “The One Who Wins”) is de oprichter, woordvoerder en spiritueel leider van de Mohawk Community van Kanatsiohareke (Ga na jo ha lay gay) gelegen in de Mohawk Valley in de buurt van Fonda, New York (sinds 1993). Hij is een lid van de Bear-stam van de Mohawk gemeenschap in Akwesasne. (Akwesasne, ook bekend als het St. Regis Mohawk Reservaat, uitgestrekt langs de New York State/Canadese grens nabij Massena, New York). Hij is getrouwd met Alice Joe Porter die Choctaw is, en heeft zes kinderen.T

Porter is sinds 1960 een nationaal bekend figuur in Indianenland toen hij mede oprichter werd van de “White Roots of Peace”, een reizende Universiteit van Indigenous Elders die door Noord Amerika rondreisden en traditioneel onderwijs gaven en Indianen aanmoedigden hun inheemse tradities te eerbiedigen en omarmen. Zich bewust wordend dat de Mohawk taal en -cultuur aan het uitsterven waren, werd hij medeoprichter van de Akwesasne Freedom school.

Tom wordt landelijk erkend als een compassie-volle, humoristische en inspirerende spreker. Als onderwijzer heeft Tom lesgegeven aan de Akwesasne Freedom school en Trent University en heeft als cultureel onderzoeker en consultant gewerkt voor de North American Indian Traveling College.

Hij is 21 jaar lang een van de negen hoofden geweest van de Longhouse Council of Akwesasne, de traditionele overheid die de “Great Law of Peace” volgt; de grondwet van de confederatie die al eeuwen bestond voordat Europeanen naar Noord-Amerika kwamen.

Leden van de confederatie zijn the Mohawk, Oneida, Cayuga, Onondaga, Seneca en Tuscarora. De zes gemeenschappen van de Iroquois noemen zichzelf Haudenosaunee – mensen van de Longhouse. Hun matrimoniale (de vrouwelijke lijn) stammensysteem en hun consistentie hebben tot de vroege feministische beweging geleid als ook grote denkers als Henry L. Morgan, Friedrich Engels en Benjamin Franklin geïnspireerd.

Tom Porter is schrijver van vele boeken, waaronder “Our Ways” en “And Grandma said”. Hij heeft talrijke mensenrechten- en onderwijsonderscheidingen ontvangen en heeft drie eredoctoraten.

Tom zal Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Nederland en België bezoeken. Hij zal vergezeld worden door zijn zoon Aroniennens, die traditioneel zanger is in het Akwesasne Longhouse.

Tom Porter zal zijn besprekingen beginnen met te bedanken voor de decennialange Europese steun van de UN in Genève.

Onderwerpen van zijn betoog:

 

  •  The Great Law of Peace – The Haudenosaunee Constitution: meer dan 800 jaar oud en nog steeds een model voor de toekomst
  •  Tadodaho – een verhaal over goed en kwaad / een historisch monument in de geschiedenis van verzoening
  •  The Clan Mothers: bewaarders van evenwicht van het Longhouse Government
  • Welcome to this Earth – de geboorteceremonie
  • The Seven Generations – een concept over verantwoordelijkheid, duurzaamheid en ecologie
  • Giving a Voice to the Earth – de Haudenosaunee wereldvisie: alle wezens maken deel uit van deze wereld

Indianen uit reservaat bij New York eren 400 jaar oud vredesverdrag

foto: Joergen Caris
Oren Lyons (midden staand), Kenneth Deer en Joseph Deom (beiden links achter)
Drumceremonie bij een oud vredesverdrag tussen hun stam en Nederland.
uit: TROUW 2013
door: Michael Ramaker

Op een langzaam ritme beweegt een processie Molukkers zich richting de vredesboom in Wijkpark Transvaal in Den Haag. Ze nemen deel aan een jaarlijkse ceremonie waarin wordt stilgestaan bij de VN-verklaring die de rechten van inheemse volkeren waarborgt. Dit jaar zijn er indianen uit de Verenigde Staten bij.

Afgezien van een van hen, die een verentooi draagt, zien ze er heel al- alledaags uit. De d rie heren, Oren Lyons, Kenneth Deer en Joseph Deom, behoren tot de Irokezen, een ind ianenstam afkomstig uit New York. Ze zijn er om een vierhonderd jaar oud vredesverdrag met Nederland te vieren. Aan het eind van de ceremonie krijgen de heren een symb olische handdruk van mensenrechten ambassadeur Lionel Veer van Buitenlandse Zaken.

Lyons ziet de vriendschapsrelatie tussen zijn stam en Nederland als een goed voorbeeld van vreedzame samenwerking. “Het is belangrijk om mensen te herinneren aan vrede in deze tijd. Daar moet hard voor worden gewerkt. Niet alleen door wereldleiders, maar juist door de gewone man. Want de vrede ligt in zijn handen.”

Uitzonderlijk is dat de indianen niet met een Amerikaans paspoort naar Nederland zijn afgereisd, maar met dat van de Onondaga Natie. Onondaga is een onafhankelijk reservaat in New York. Leo van der Vlist, directeur van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volkeren, zegt dat dit voor nogal wat gedoe zorgde: “Het paspoort van de Onondaga wordt niet officieel erkend. Omdat vandaag zo’n bijzondere gelegenheid is, werd er een hoge uitzondering gemaakt.”

De 83-jarige Lyons, spiritueel leider van de natie, vindt dat de plek een speciale betekenis heeft. “Deze vredesboom is in 2006 samen met een van onze Mohawk broeders geplant. Daarom was het belangrijk om hier bijeen te komen.” Van der Vlist beaamt dit. “Ik was er in 2006 ook bij. Om dan nu terug te komen naar deze plek met mensen die ik al jaren naar Nederland probeer te halen. Een fantastisch moment.”

 

Fort van Nassauen

Omstreeks 1613/14 maakte Nederlandse kooplieden en kapiteins die de Noord Oost Amerikaanse kusten exploreerden een verbond met deze Noord Amerikaanse indianen die bovenaan in het Noorden wonende van de vallei met een grote landinwaartse eb en vloed rivier, de hedendaags genoemde Hudson Rivier in New York en door de Natives genoemd the “Mahicantuck”, de rivier die twee kanten op stroomt. De basis was de handel in beverhuiden die Nederland (Europa) nodig had vanwege een kleine ijstijd.

Door een verbond dat met meerdere Indianengroepen werd gesloten (waaronder ook de Mohikanen) maar speciaal de Mohawks omdat ze de grootste leverancier van huiden waren, was het mogelijk om in 1614 een veilige handelspost, een fortje, fort van Nassauen, te bouwen op een eilandje midden in het indianengebied en het hele gebied Nieuw Nederland te noemen (ja een heuse Nederlandse kolonie in Amerika.) 10 jaar later (1625) kon men op het eiland Manhattan Fort Nieuw-Amsterdam bouwen dat vandaag de dag New York City is.

De meesten, van ons hebben op school alleen geleerd van Nieuw-Amsterdam en Peter Stuyvesant (vaak dan ook nog van de sigaretten) maar van een kolonie Nieuw Nederland in Amerika hebben de meesten van ons nog nooit gehoord en zeker niet hoe belangrijk dat is geweest voor de relatie van Nederland met de Verenigde Staten en Canada tot vandaag de dag. Dat feitelijk allemaal is ontstaan en behouden door een verbond, een convenant met de Indianen daar in die begin jaren van de 17e eeuw.

Een bijzonder verhaal en u kunt meer informatie vergaren over deze mooie geschiedenis op: www.nieuwnederland.org waarop ook een filmpje te zien is hoe de Nederlandse Consul-generaal van New York in 2013 met respect en eervol de relatie tussen onze naties bevestigde.

De Nederlandse ondernemer Hubert de Leeuw ontdekte ruim twintig jaar geleden dat die tussenliggende periode wel degelijk significant is geweest. Grondige bestudering van primaire historische bronnen in Nederland, uitvoerige gesprekken met Amerikaanse en Europese historici, en aandachtig luisteren naar de orale geschiedenis van inheemse Noord-Amerikaanse bevolkingsgroepen stelden hem in staat een reconstructie te maken van wat er in het gebied gebeurd is in die vijftien jaar.

Bijzondere band met Nederland

Nederland heeft ook een bijzondere historische relatie met de Mohawk. Ze zijn in 6 naties verenigd met andere buurstammen, inheemse gemeenschappen die tot voor kort nog Iroquois genoemd werden wat zoveel betekent als “slangen eters”. Een Franse benaming ooit gegeven door de Franse ontdekker en kolonie stichter Champlain die rond 1600 Nieuw-Frankrijk in Canada stichtte. Vandaag de dag hebben zij zijn eigennaam terug aangenomen in het voor een westerling moeilijk uit te spreken naam: Haudenosaunee.

Filmpje 1
De Nederlandse Consul Generaal van New York City, Rob de Vos, ontvangt de Haudenosaunee Indianen in New York City in 2013 tijdens de Indiaanse Two Row herdenking – het verbond dat de indianen 400 jaar eerder (§1613) met de Nederlanders sloten. Hij eert het verbond, en bedankt hen voor de geboden hulp. Deze maakte het mogelijk de Nederlandse kolonie in Noord Amerika, Nieuw Nederland (in 1614) en diverse handelsposten te stichten. De handelsposten dienden om bont met de indianen te verhandelen. Een van die handelsposten was Fort Nieuw Amsterdam, het huidige New York City op het eiland Manhattan. Dit gebied werd in bruikleen gegeven en niet zoals menigeen denkt ‘gekocht’  voor een paar kraaltjes en spiegeltjes.

Filmpje 2
Een korte reportage over de Two Row Wampum Belt Campagne met uitleg over de campagne en de herdenking van het verbond tussen de Noord Amerikaanse Indianen in de Hudson Vallei, en de Nederlandse kooplieden. 1613 was een historische moment. Een verbond met de indianen stelde Nederland in staat stelde een kolonie te vestigen in Noord Amerika tussen Nieuw Engeland en Nieuw Francia. De kolonie werd Nieuw Nederland genoemd. Mede dankzij het verbond kon de Nederlandse  Legacy in Noord Amerika doorbloeien ook na de vijandige Engelse overname van Nieuw Nederland in 1664.  Met de basis heeft Nederland een unieke relatie met Amerika tot vandaag de dag.

Is uw belangstelling gewekt, dan vindt u meer informatie in onderstaande bijlagen